Để chuẩn bị tốt cho đợt kiểm tra lần thứ 2 này, ngày 19/01/2017 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành thông báo số 682/BNN-BVTV về việc chuẩn bị cho đoàn kiểm tra lần thứ 2 của Trung Quốc. Đề nghị các Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu gạo sang Trung Quốc nhưng chưa được phía AQSIQ kiểm tra và chấp thuận, gửi đăng ký bằng văn bản về Cục Bảo vệ thực vật (Địa chỉ: số 149 Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, TP Hà Nội) để rà soát, tổng hợp, báo cáo Bộ muộn nhất là ngày 28/02/2017.

Nội dung thông báo số 682/BNN-BVTV về việc chuẩn bị cho đoàn kiểm tra lần thứ 2 của Trung Quốc